Franchise

Thông tin
Nhượng quyền

Thông tin
Nhượng quyền

Nhượng quyền là gì?

Nhượng quyền là một hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền sẽ trao quyền và hỗ trợ bên nhận nhượng quyền để bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo nhãn hiệu, hệ thống hay là phương thức được xác định bởi bên nhượng quyền trong một khoảng thời gian và địa điểm nhất định.

Tại sao nên nhượng quyền

Mở rộng kinh doanh với mức vốn thấp, giảm thiểu được chi phí nhân công. Tiềm năng phát triển thương hiệu và xây dựng người tiêu dùng nhanh chóng.

Xem nội dung

Điều khoảng chung của Nhượng quyền

Hình thức kinh doanh nhượng quyền: loại nhượng quyền này bao gồm không chỉ một sản phẩm, dịch vụ và nhãn hiệu, mà còn là phương thức hoàn chỉnh đề tự điều hành kinh doanh, ví dụ như kế hoạch marketing và hướng dẫn vận hành.

Xem thêm

Bạn đã sẵn sàng để khởi nghiệp?