Franchise

Mô hình
Nhượng quyền

Mô hình
Nhượng quyền

Thực hiện đơn giản và dễ dàng

Chúng tôi rất hiểu và biết cách cung cấp mô hình nhượng quyền đơn giản và thành công. Mô hình kinh doanh nhượng quyền của chúng tôi đã được thử nghiệm, tính toán thời gian, chi phí hợp lý và mang hiệu quả kinh doanh tốt. GS25 cam kết cung cấp tất cả các phương thức, bí quyết để giúp bạn vận hành việc kinh doanh tốt nhất.

Xem thêm

Phân chia lợi nhuận

Chúng tôi chia sẻ lợi nhuận với những người nhận nhường quyền. Chúng tôi xây dựng những phương pháp và nguồn lực để giúp bạn tránh lãng phí, giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Khi bạn nỗ lực hết mình để vận hành cửa hàng là đóng góp một phần thành công vào việc kinh doanh của chúng ta.

3 cách để nhượng quyền

Mô hình nhượng quyền của GS25 được phân chia phù hợp dựa theo nền tảng kiến thức và kinh nghiệm khác nhau theo 3 cách chính: nhượng quyền một cửa hàng, nhượng quyền nhiều cửa hàng và liên doanh.

Xem thêm

Vận hành cửa hàng nhượng quyền

Cửa hàng nhượng quyền của GS25 được vận hành một cách hoàn thiện nên bạn không cần phải lo lắng về việc bắt đầu việc kinh doanh nhượng quyền như thế nào. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các công đoạn như tìm vị trí phù hợp, đánh giá khu vực kinh doanh, xây dựng cửa hàng, lắp đặt những thiết bị cần thiết để vận hành và hướng dẫn.

Bạn đã sẵn sàng để khởi nghiệp?