News

Tin tức

Tin tức nhanh và nóng nhất!

content page

Sự kiện

Say mê làn sóng Hallyu, bạn trẻ xếp hàng dài chờ mua hàng tại GS25

Say mê làn sóng Hallyu (Hàn lưu), nhiều bạn trẻ đã xếp hàng dài chờ cửa hàng GS25 mở cửa để mua hàng.

Xem thêm >