Product

content page

thumb
Bánh Xếp Hàn Quốc Nhân Thịt/Hải sản

7.000 VNĐ

thumb
Salad Gà Cajun

30.000 VNĐ

thumb
Bánh Nướng Croisant

17.000 VNĐ

thumb
Gimbap Cá Ngừ Mayo

33.000 VNĐ

thumb
Sandwich Cá Ngừ Mayo

19.000 VNĐ

thumb
Mì YOUUS Gonghwachun Zajang

38.000 VNĐ

thumb
Gimbap Heo Xào Cay

33.000 VNĐ

thumb
Cơm Nắm JeonJu Bibimbap

17.000 VNĐ

thumb
Cơm Nắm Heo Xào Cay

16.000 VNĐ

thumb
Cơm nắm cá ngừ Kim Chi

15.000 VNĐ

thumb
Cơm Thịt Heo Xào Cay

36.000 VNĐ

thumb
Mì Ramen Phô Mai Cay

35.000 VNĐ

thumb
Chocolata

35.000 VNĐ

thumb
Thanh Khoai Tây Vị Cay

35.000 VNĐ

thumb
Bắp Rang Bơ Vị Phô Mai

29.000 VNĐ

thumb
Japchae

29.000 VNĐ