Product Detail

thumb

Kẹo Dẻo Vị Nho Xanh

Danh mục: YOUUS
Mô tả:

Kẹo dẻo vị nho xanh YOUUS - Có thành phần là nước ép nho xanh nên khi ăn có mùi rất thơm, vị chua chua từ nho xanh.

Giá tiền: 28.000 VNĐ