Product Detail

thumb

Snack Đậu Đỏ Injeolmi

Danh mục: YOUUS
Mô tả:

Snack đậu đỏ YOUUS - Snack đậu đỏ xốp xốp, hương đậu đỏ rất nồng, được áo một lớp bột đậu đỏ bên ngoài bánh ngọt dịu ngon ngon.

Giá tiền: 28.000 VNĐ