Product Detail

thumb

Thanh Khoai Tây Vị Cay

Danh mục: YOUUS
Mô tả:

Khoai tây chiên giòn tan kết hợp vị cay.

Giá tiền: 35.000 VNĐ