Khuyến mãi 50% khi mua cơm trộn HQ thứ 2

Promotion detail

Khuyến mãi 50% khi mua cơm trộn HQ thứ 2