Career Form

CHÚNG TA MANG ĐẾN GIÁ TRỊ SỐ 1!

Trở về trang tuyển dụng

Nhân viên Bảo trì

TRÁCH NHIỆM

- Lập kế hoạch đi kiểm tra định kỳ các cửa hàng công ty.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra cũng như giám sát các đơn vị bảo trì khẩn cấp cho GS25 Vietnam.

- Hỗ trợ các vấn đề cấp bách ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

 

YÊU CẦU:

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng ngành Điện công nghiệp hoặc Điện lạnh.

- Có kinh nghiệm làm bảo trì các chuỗi F&B.

 

PHÚC LỢI:

- Mức lương cạnh tranh.

- Nghỉ phép 12 ngày/năm.

- Nhận 100% lương trong thời gian 2 tháng thử việc.

- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước.

- Gói bảo hiểm sức khỏe đặc biệt của GS25 Vietnam.