Product Detail

thumb

Gonghwachun Zajang

Category: YOUUS
Description:

Mì xào tương đen Zajang là sản phẩm hợp tác với thương hiệu Gonghwachun, nhà hàng Trung Quốc đầu tiên tại Hàn Quốc với hơn 100năm lịch sử. Sợi mì Zajang thật hảo hạng với nhiều thịt và rau củ.

Price: 29.000 VNĐ