GS25 VN Internal Form

Form chỉ sử dụng cho nội bộ GS25 Việt Nam

1. NƠI LÀM VIỆC: *


2. TÊN NHÂN VIÊN hoặc MÃ CỬA HÀNG: *
- STORE : Chọn đúng mã STORE.
- Nhân viên HQ : nhập đầy đủ tên nhân viên.
3. EMAIL NHÂN VIÊN hoặc CỬA HÀNG: *
Nhân viên HQ : Nhập chính xác Email làm việc .
Ví dụ : a.nguyen@gs25.com.vn
4. MỨC ĐỘ SỰ CỐ: *
5. LOẠI SỰ CỐ: *
6. SỮA CHỮA: *
6. ĐIỀU CHUYỂN : *
6. BẢO HÀNH: *
6. THAY MỚI, MUA MỚI: *
6. NÂNG CẤP: *
6. PHẦN MỀM : *
7. THÔNG TIN CHI TIẾT: *
Thông tin chi tiết sẽ giúp IT teams nhận biết và hỗ trợ nhanh chóng.
Ví dụ :
- Bảo hành : Chụp tem bảo hành trên thiết bị
- Sửa chữa : Chụp hiện trạng thiết bị , ghi rõ nguyên nhân

Hình chụp thiết bị :

Chọn hoặc kéo file vào đây