Khuyến mãi mua 2 trà sữa C2 tặng 1

Promotion detail

Khuyến mãi mua 2 trà sữa C2 tặng 1