Product Detail

thumb

Bí xanh 500g-600g

Danh mục: Trái cây - Rau tươi
Mô tả:

.

Giá tiền: 18.000 VNĐ