Product Detail

thumb

Cải bẹ xanh 220-250g

Danh mục: Trái cây - Rau tươi
Mô tả:

.

Giá tiền: 14.000 VNĐ