News

News

Take a look to our latest news/ events

content page

Filter by
Event

Say mê làn sóng Hallyu, bạn trẻ xếp hàng dài chờ mua hàng tại GS25

Say mê làn sóng Hallyu (Hàn lưu), nhiều bạn trẻ đã xếp hàng dài chờ cửa hàng GS25 mở cửa để mua hàng.

View more >