Terms & Conditions

Header

VN

Terms & Conditions

1. Thông tin công ty 
Chúng tôi điều hành trang web http://gs25.com.vn/. Chúng tôi là Công ty TNHH GS 25 vietnam, được thành lập và hoạt đông theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314658576 cấp bởi Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, có trụ sở chính tại 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Cung cấp hàng hóa 
Các sản phẩm của chúng tôi được bán tại Các cửa hàng tiện lợi GS 25 tại Thành phố Hồ Chí Minh, không áp dụng việc áp dụng mua bán trực tuyến qua website này.
Khách hàng phải là cá nhân có đủ năng lực trách nhiệm dân sự hoặc tổ chức hoạt động hoặc thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật.

3. Giá cả và thanh toán
Giá cả của các sản phẩm trên website là giá đã bao gồm VAT. Khách hàng sẽ thực hiện việc thanh toán trực tiếp tại cửa hàng.

4. Trách nhiệm của chúng tôi và khách hàng
Trách nhiệm của chúng tôi và khách hàng được quy định bởi pháp luật Việt Nam hiện hành

5. Sự kiện ngoài tầm kiểm soát 
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót nào trong việc thực hiện hoặc trì hoãn việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của chúng tôi theo hợp đồng gây ra bởi các sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của chúng tôi (Sự kiện Bất Khả Kháng theo quy định của pháp luật).