Check bill

E-Invoice

content page

Quầy : NV :
Tên S.Lượng Đơn giá CK Thành tiền

Tổng 0
Chiết khấu hóa đơn 0
Thành tiền 0
Tiền khách trả 0
Tiền trả lại cho khách 0

Loại TT:
Thông tin xuất hóa đơn:
Loading...