Trang chủ GS 25 Việt Nam - Chuỗi cửa hàng tiện lợi đến từ Hàn Quốc - Mở cửa 24/7 - GS 25 Vietnam - Friendly Fresh Fun - GS25 Convenience Store

Điều khoản giao dịch chung

ĐIỀU KHOẢN GIAO DỊCH CHUNG TRÊN WEBSITE/ỨNG DỤNG

Chính sách Điều khoản giao dịch chung (“Chính sách”) được quy định nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty TNHH GS 25 Vietnam (“GS 25 Việt Nam” hoặc “Chúng tôi”) và quyền lợi của người dùng (“Người dùng”) khi tiến hành truy cập và/hoặc giao dịch và/hoặc sử dụng tính năng khác ngoài tính năng giao dịch (bao gồm tính năng đăng ký nhượng quyền và tính năng tuyển dụng) (“Tính năng khác”) tại website http://gs25.com.vn/ (“Website”) và ứng dụng mua hàng GS25VN (“Ứng dụng”) (Website và Ứng dụng gọi chung là “Nền tảng”). Chính sách này bao gồm 02 mục:

 1. Mục I: Điều khoản sử dụng Nền tảng – Quy định chung về việc truy cập và/hoặc giao dịch và/hoặc sử dụng Tính năng khác tại Website và Ứng dụng.
 2. Mục II: Điều khoản giao dịch chung – Quy định riêng áp dụng đối với việc giao dịch tại Website và Ứng dụng.

MỤC I: ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NỀN TẢNG

1. THÔNG TIN CHUNG

GS 25 Việt Nam là công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314658576 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu vào ngày 03 tháng 10 năm 2017, có trụ sở chính tại 138-142 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Nền tảng được tạo ra nhằm cung cấp các thông tin đến Người dùng về Chính sách trước khi truy cập và/hoặc giao dịch và/hoặc sử dụng tính năng tại Nền tảng.

Người dùng vui lòng đọc Chính sách này một cách cẩn trọng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào tại Nền tảng của Chúng tôi. Người dùng nên hiểu rằng bằng cách truy cập và/hoặc đặt mua bất kỳ sản phẩm và/hoặc sử dụng tính năng tại Nền tảng của Chúng tôi, Người dùng đồng ý chịu ràng buộc bởi Chính sách này.

Vui lòng lưu ý rằng, nếu Người dùng từ chối chấp nhận Chính sách được quy định tại Nền tảng này, Người dùng sẽ không thể đặt mua bất kỳ sản phẩm nào và/hoặc sử dụng Tính năng khác trên Nền tảng của Chúng tôi.

2. KẾT NỐI VỚI NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI

a. Khi tiến hành giao dịch tại Nền tảng của Chúng tôi, Người dùng phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

 • Người dùng phải từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc giao dịch dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp; và
 • Người dùng phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự khi tham gia vào các giao dịch tại Nền tảng.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giao dịch phát sinh trong trường hợp Người dùng không tuân thủ Chính sách này.

Chúng tôi theo đây không đưa ra bất cứ yêu cầu áp đặt nào nhằm buộc Người dùng lưu lại Website hoặc cài đặt Ứng dụng trái với ý muốn của Người dùng. Người dùng đồng ý rằng việc lưu lại Website hoặc cài đặt Ứng dụng, nếu có, được Người dùng thực hiện trên tinh thần tự nguyện và tự chịu trách nhiệm.

b. Cập nhật nội dung Nền tảng

GS 25 Việt Nam bảo lưu quyền đình chỉ, thu hồi hoặc điều chỉnh bất kỳ nội dung nào tại Nền tảng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Mặc dù GS 25 Việt Nam sẽ dùng mọi nỗ lực một cách hợp lý để thông báo cho Người dùng về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách, thông qua email hoặc đặt thông báo trên Nền tảng, Người dùng vui lòng thường xuyên xem lại Chính sách để kiểm tra những thay đổi đó.

Đối với các giao dịch đã được thực hiện trước ngày Chính sách thay đổi có hiệu lực thì giao dịch đó được áp dụng theo Chính sách đang có hiệu lực vào Thời điểm giao kết hợp đồng. Để rõ ràng, Thời điểm giao kết hợp đồng được quy định tại Điều 4(e) Mục II của Chính sách này.

Lưu ý rằng việc Người dùng tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các dịch vụ của GS 25 Việt Nam sau khi có Chính sách mới đồng nghĩa với việc Người dùng đã đồng ý với Chính sách mới này. Nếu Người dùng không đồng ý với Chính sách mới này, Người dùng phải ngừng truy cập và/hoặc giao dịch và/hoặc sử dụng Tính năng khác tại Nền tảng của Chúng tôi.

Ngoài ra, việc kết nối của Người dùng vào Nền tảng của Chúng tôi chỉ mang tính chất tạm thời. Chúng tôi bảo lưu quyền hạn chế quyền truy cập vào một số tính năng hoặc nội dung của Nền tảng hoặc toàn bộ Nền tảng đối với Người dùng và đối với cả Người dùng đã đăng ký tài khoản thành viên với Chúng tôi (“Thành viên”), trong khoảng thời gian GS 25 Việt Nam toàn quyền quyết định.

Người dùng phải tự chịu trách nhiệm nếu không đọc và hiểu Chính sách khi truy cập và/hoặc giao dịch và/hoặc sử dụng Tính năng khác tại Nền tảng của Chúng tôi. Người dùng cũng phải đảm bảo rằng tất cả những người truy cập và/hoặc giao dịch và/hoặc sử dụng Tính năng khác tại Nền tảng của Chúng tôi thông qua kết nối internet của Người dùng đều biết Chính sách này và phải tuân thủ chúng.

3. NỘI DUNG BỊ CẤM

Việc sử dụng Website của khách hàng chỉ được thực hiện nhằm mục đích hợp pháp, không được thực hiện nhằm mục đích hoặc theo bất kỳ cách thức nào sau đây:

a. Bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật, quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của các quốc gia khác, pháp luật quốc tế;

b. Để gửi, nhận, tải lên, tải xuống, sử dụng hoặc tái sử dụng bất kỳ tài liệu nào mà không tuân thủ các tiêu chuẩn hoặc cố ý làm sai lệch các thông tin của chúng tôi;

c. Để truyền tải hoặc thực hiện việc mua bán tài liệu, hoạt động quảng cáo không được yêu cầu hoặc trái phép, các hoạt động khuyến mãi hoặc bất kỳ các hình thức chào mời khác.

d. Để truyền tải bất kỳ dữ liệu nào, gửi hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào có chứa virus, Trojan, bom thời gian, trình ghi lại phím tắt, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kỳ chương trình độc hại khác hoặc mã máy tính tương tự được thiết kế để gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng nào.

Khách hàng cũng đồng ý rằng:

a. Không sao chép, chia sẻ hoặc bán, nhượng lại bất kỳ phần nào Website trái với các điều khoản sử dụng này.

b. Không được truy cập hoặc cố gắng truy cập ngoài thẩm quyền, gây trở ngại, gây tổn hại hoặc gây rối đến bất kỳ phần nào của Website, đến các thiết bị hoặc mạng mà Website chưa có, đến các phần mềm được sử dụng trong việc cung cấp của trang web, đến bất kỳ thiết bị hoặc mạng lưới hoặc phần mềm được sở hữu hoặc sử dụng bởi bên thứ ba.

4. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Chúng tôi là đơn vị được ủy quyền sử dụng và quản lý hợp pháp từ Chủ sở hữu (đơn vị đã được cấp phép) đối với tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Website này bao gồm nhưng không giới hạn nhãn hiệu GS 25 và biểu tượng, lô gô,… đi kèm. Chúng tôi là tác giả của tất cả các nội dung, tài liệu trên Website và khách hàng đồng ý khi truy cập vào Website này phải công nhận quyền này của chúng tôi

Khách hàng có thể in ra một bản sao và có thể tải xuống các nội dung từ Website của chúng tôi để tham khảo cho mục đích cá nhân của khách hàng và khách hàng có thể sử dụng chúng để thu hút sự chú ý của những người khác đến các nội dung được đăng trên Website của chúng tôi.

Khách hàng không được sửa đổi hoặc làm hiểu sai đối với bất kỳ nội nào nào khách hàng đã in hoặc tải xuống từ Website này dưới bất kỳ hình thức nào, khách hàng cũng không được sử dụng bất kỳ hình ảnh, video, âm thanh hoặc bất kỳ nội dung nào khác.

Khách hàng không được sử dụng bất kỳ phần nào của tài liệu trên Website của chúng tôi cho các mục đích thương mại mà không có sự đồng ý của chúng tôi.

Nếu khách hàng in, sao chép hoặc tải xuống bất kỳ phần nào của Website của chúng tôi vi phạm các điều khoản sử dụng này, quyền sử dụng Website của khách hàng sẽ chấm dứt ngay lập tức, khách hàng phải hoàn trả hoặc hủy bỏ tất cả bản sao tài liệu khách hàng tạo ra và bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra cho Chúng tôi.

5. TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THÔNG TIN ĐĂNG TẢI

Chúng tôi cam kết các thông tin liên quan đến sản phẩm, hàng hóa được bày bán trên Nền tảng là chính xác. Mặc dù vậy, việc chọn mua sản phẩm hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí và quyết định của Người dùng. Do đó, Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm khác phát sinh từ sự tin cậy của Người dùng khi tiến hành truy cập và/hoặc giao dịch và/hoặc sử dụng Tính năng khác trên Nền tảng của Chúng tôi, hoặc đối với bất cứ ai có thể thấy được các nội dung này theo bất kỳ phương thức nào. Vui lòng tham khảo quy định tại Mục II của Chính sách này để biết thêm thông tin về điều khoản và điều kiện giao dịch.

GS 25 Việt Nam cũng theo đây tuyên bố loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả nào gây ra bởi bất kỳ Người dùng (bao gồm Thành viên) có liên quan đến việc sử dụng, không có khả năng sử dụng, hoặc kết quả sử dụng Nền tảng của Chúng tôi và bất kỳ nền tảng liên kết nào khác từ Nền tảng của Chúng tôi, bao gồm:

 • Mất thu nhập hoặc doanh thu, lợi nhuận và các lợi ích thương mại và phi thương mại khác;
 • Chấm dứt kinh doanh;
 • Mất dữ liệu;
 • Mất mát cơ hội kinh doanh;
 • Lãng phí thời gian.
6. BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi sẽ xử lý thông tin về Người dùng theo Chính sách bảo mật thông tin cá nhân trên website/nền tảng của Chúng tôi. Bằng cách sử dụng Nền tảng của Chúng tôi, Người dùng đồng ý với việc xử lý này và Người dùng đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu do Người dùng cung cấp là chính xác.

7. VIRUSES, HACKING VÀ CÁC HÀNH VI KHÁC

Người dùng không được lạm dụng Nền tảng của Chúng tôi nhằm mục đích cố ý truyền tải, đưa các loại vi-rút, trojan, sâu, bom logic hoặc các tài liệu khác độc hại hoặc có hại cho công nghệ lên Nền tảng. Người dùng không được cố gắng truy cập trái phép vào trang của Chúng tôi, máy chủ lưu trữ Nền tảng của Chúng tôi hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu kết nối với Nền tảng của Chúng tôi. Người dùng không được tấn công Nền tảng của Chúng tôi thông qua một cuộc tấn công từ chối dịch vụ (tấn công DoS) hoặc cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (tấn công DDoS).

Trường hợp vi phạm điều khoản này, Chúng tôi sẽ báo cáo vi phạm này cho cơ quan thực thi pháp luật liên quan và hợp tác với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của Người dùng với họ. Trong trường hợp này, quyền sử dụng Nền tảng của Người dùng sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán, vi rút hoặc các tài liệu có hại về công nghệ khác có thể gây nhiễm cho thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc các tài liệu độc quyền khác do Người dùng sử dụng Nền tảng của Chúng tôi hoặc tải xuống bất kỳ tài liệu nào được đăng trên đó hoặc trên bất kỳ nền tảng nào được liên kết với nó.

8. LIÊN KẾT VỚI NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI

Người dùng có thể liên kết tới trang chủ Nền tảng của Chúng tôi, miễn là Người dùng làm việc đó một cách hợp pháp và không gây tổn hại cho danh tiếng của Chúng tôi, nhưng Người dùng không được thiết lập liên kết theo cách thể hiện có bất kỳ sự hợp tác hoặc chấp thuận hoặc xác nhận từ phía Chúng tôi.

Người dùng không được thiết lập liên kết từ bất kỳ website nào không thuộc sở hữu của Người dùng.

Người dùng đồng thời không được thực hiện bất kỳ việc sử dụng tài liệu nào trên Nền tảng của Chúng tôi khác với quy định nêu trên, trừ trường hợp có sự chấp thuận từ đại diện có thẩm quyền của Chúng tôi qua email cskh@gs25.com.vn.

9. LIÊN KẾT VỚI CÁC WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA

Bên cạnh Chính sách bảo mật thông tin cá nhân trên website/nền tảng, trường hợp Nền tảng của Chúng tôi chứa liên kết tới các website và tài nguyên khác được cung cấp bởi các bên thứ ba, các liên kết này chỉ được cung cấp cho thông tin của Người dùng. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các website hoặc tài nguyên đó và không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại có thể phát sinh từ việc sử dụng chúng.

Trong trường hợp nội dung được đăng tải trong các đường dẫn này là trái ngược hoặc sai lệch với các thông tin được công bố tại Nền tảng, các thông tin được áp dụng cho giao dịch giữa GS 25 Việt Nam và Người dùng sẽ là thông tin được đăng tải tại Nền tảng.

10.ĐÌNH CHỈ VÀ CHẤM DỨT VIỆC SỬ DỤNG VÀ TRUY CẬP CỦA NGƯỜI DÙNG

Cùng với Điều 7 trên đây, Chúng tôi sẽ tự đưa ra quyết định liệu việc truy cập và sử dụng Nền tảng của Người dùng có vi phạm Chính sách này hay không. Khi xảy ra vi phạm Chính sách này từ Người dùng, Chúng tôi có thể thực hiện hành động mà Chúng tôi cho là phù hợp.

Việc không tuân thủ Chính sách của Người dùng có thể dẫn đến việc Chúng tôi thực hiện tất cả hoặc một trong các hành động sau:

 • Ngay lập tức tạm thời thu hồi quyền sử dụng Nền tảng của Người dùng;
 • Các thủ tục pháp lý chống lại Người dùng để hoàn trả tất cả các chi phí trên cơ sở bồi thường do vi phạm của Người dùng. Các thủ tục pháp lý bao gồm nhưng không giới hạn ở việc khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo vi phạm của Người dùng và buộc Người dùng bồi thường cho các tổn thất thực tế phát sinh cho GS 25 Việt Nam; và
 • Việc tiết lộ thông tin đó cho các cơ quan thực thi pháp luật mà Chúng tôi cảm thấy hợp lý là cần thiết.
11.ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI TIÊU DÙNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG

Người tiêu dùng dễ bị tổn thương là người tiêu dùng có khả năng chịu nhiều tác động bất lợi về tiếp cận thông tin, sức khỏe, tài sản, giải quyết tranh chấp tại thời điểm mua hoặc sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Nhóm người tiêu dùng dễ bị tổn thương được quy định cụ thể tại pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, và các văn bản hướng dẫn, điều chỉnh, thay thế liên quan.

Đối với đối tượng người tiêu dùng dễ bị tổn thương, Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình cung cấp hàng hóa, sản phẩm đến từng đối tượng cụ thể.

12. QUY ĐỊNH VỀ BÁN RƯỢU, BIA

Đối với sản phẩm là rượu, bia, Chúng tôi sẽ cần xác nhận thông tin của Người dùng về việc đáp ứng điều kiện trên 18 tuổi khi Người dùng tiếp cận, truy cập và tìm kiếm thông tin về rượu, bia. Chúng tôi có quyền yêu cầu các tài liệu pháp lý chứng minh được độ tuổi của Người dùng (ví dụ: Căn cước công dân, giấy phép lái xe,…) để xác định độ tuổi của Người dùng trước khi hệ thống cho phép Người dùng tìm kiếm thông tin về mặt hàng này.

13. LIÊN KẾT VỚI WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI

Khách hàng có thể liên kết tới trang chủ Website của Chúng tôi, miễn là khách hàng làm việc đó một cách hợp pháp và không gây tổn hại cho danh tiếng của Chúng tôi, nhưng khách hàng không được thiết lập liên kết theo cách thể hiện có bất kỳ sự hợp tác hay chấp thuận hay xác nhận từ phía Chúng tôi.

Khách hàng không được thiết lập liên kết từ bất kỳ Website nào không thuộc sở hữu của khách hàng.

Nếu khách hàng muốn thực hiện bất kỳ việc sử dụng tài liệu trên Website của chúng tôi khác với quy định nêu trên, hãy gửi yêu cầu của khách hàng tới hello@gs25.com.vn

14. XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ CỦA NGƯỜI DÙNG

Nếu Người dùng có bất kỳ vấn đề, khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc truy cập và/hoặc giao dịch và/hoặc sử dụng Tính năng khác của Nền tảng và/hoặc chức năng đăng ký thành viên trên Ứng dụng, vui lòng thực hiện theo các bước sau đây:

- Bước 1: Người dùng gửi khiếu nại thông qua một trong các kênh sau:

 • Gọi đến hotline: 1900 63 60 78; hoặc
 • Gửi email đến địa chỉ: cskh@gs25.com.vn; hoặc
 • Gửi tin nhắn đến fanpage chính thức của GS 25 Việt Nam; hoặc
 • Gửi tin nhắn đến Hộp thư tiếp nhận thông tin tại Nền tảng mà Người dùng đang sử dụng.

- Bước 2: GS 25 Việt Nam sẽ tiếp nhận khiếu nại và liên hệ Người dùng để làm rõ vấn đề, yêu cầu của Người dùng trong thời gian hợp lý. GS 25 Việt Nam cũng sẽ thực hiện các biện pháp cụ thể, tùy thuộc vào tính chất và mức độ của vụ việc để hỗ trợ giải quyết vấn đề, khiếu nại.

- Bước 3: Trong quá trình xử lý yêu cầu, khiếu nại GS 25 Việt Nam có thể yêu cầu Người dùng cung cấp thông tin và bằng chứng liên quan đến yêu cầu, khiếu nại để xác minh sự việc và đưa ra hướng xử lý thích hợp.

Nếu phát hiện hành vi vi phạm hoặc lạm dụng Chính sách trong quá trình xử lý yêu cầu, khiếu nại, GS 25 Việt Nam sẽ thông báo đến Người dùng về vi phạm và nếu hành vi vẫn tiếp tục xảy ra, GS 25 Việt Nam có quyền từ chối xử lý vấn đề, khiếu nại.

Bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Nền tảng của Chúng tôi, và giao dịch tại Nền tảng đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo quy định pháp luật Việt Nam.

MỤC II: ĐIỀU KHOẢN GIAO DỊCH CHUNG

Bên cạnh quy định tại Mục I của Chính sách này, để bảo vệ quyền lợi của Người dùng khi tham gia giao dịch mua sắm trên Nền tảng của GS 25 Việt Nam, Chúng tôi thông tin đến Người dùng các điều khoản giao dịch chung của Chúng tôi như sau:

Người dùng cần đọc và hiểu rõ nội dung này trước khi sử dụng chức năng đặt hàng và tự chịu trách nhiệm trong trường hợp không thực hiện việc đọc hiểu này. Người dùng xác nhận việc đồng ý với các điều kiện giao dịch chung khi nhấp vào Đặt hàng theo trình tự quy định tại Điều 4 dưới đây.

1. SẢN PHẨM

GS 25 Việt Nam chuyên cung cấp các sản phẩm là thực phẩm và mặt hàng tiêu dùng khác cho Người dùng tại các cửa hàng tiện lợi của GS 25 Việt Nam (“Cửa hàng tiện lợi”) trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh/thành phố mà GS 25 Việt Nam đang có và sẽ có Cửa hàng tiện lợi. Người dùng có thể tham khảo các thông tin về hàng hóa trên Nền tảng này hoặc đến trực tiếp các Cửa hàng tiện lợi của Chúng tôi.

2. GIÁ CẢ

Giá cả sản phẩm được niêm yết là giá bán cuối cùng đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm chi phí vận chuyển (đối với hình thức đặt hàng trên Nền tảng này). Chi phí này sẽ được thông báo đến Người dùng tùy thuộc vào địa điểm giao hàng và chính sách của GS 25 Việt Nam vào từng thời điểm.

Giá cả của sản phẩm có thể thay đổi từng thời điểm hoặc khi có chương trình khuyến mại kèm theo. Mặc dù Chúng tôi cố gắng tốt nhất để bảo đảm rằng thông tin về giá hiển thị trên Nền tảng là chính xác nhưng sẽ có một số trường hợp bị lỗi hoặc sai sót, trường hợp có sai sót nhân viên của Chúng tôi sẽ thông báo lại đến quý Người dùng trước khi Chúng tôi xác nhận giao dịch.

Bên cạnh đó, trong trường hợp có sự chênh lệch về giá cả nêu trên, giá cả của sản phẩm được áp dụng cho đơn đặt hàng trên Nền tảng là giá cả được niêm yết tại Nền tảng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với Người dùng nếu có sự chênh lệch về giá sản phẩm được đăng tải Nền tảng và giá sản phẩm được niêm yết tại Cửa hàng tiện lợi.

Tuy nhiên, GS 25 Việt Nam bảo lưu quyền huỷ bỏ hoặc chỉnh sửa thông tin liên quan đến giá cả hàng hóa trước Thời điểm giao kết hợp đồng quy định tại Điều 4(e) Mục II dưới đây.

3. HẠN CHẾ VỀ CUNG CẤP HÀNG HÓA

a. Phạm vi cung cấp sản phẩm

Sản phẩm của Chúng tôi được bán trực tiếp tại Cửa hàng tiện lợi theo danh sách Cửa hàng tiện lợi, được đề cập rõ tại mục Cửa hàng tiện lợi (“Giới hạn địa lý”) trong trang chính của Nền tảng.

b. Thời gian cung cấp sản phẩm

Các Cửa hàng tiện lợi sẽ hoạt động 24/7 từ 00:00 đến 23:59 tất cả các ngày trong tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật hoặc theo chính sách của Chúng tôi sẽ được thông báo trước khi áp dụng đến Người dùng.

4.QUY TRÌNH MUA HÀNG

a. Tìm kiếm sản phẩm

Người dùng có thể tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm thông qua Nền tảng bằng cách sử dụng thanh công cụ tìm kiếm hoặc dựa trên phân loại sản phẩm và thông tin cụ thể của sản phẩm để tìm kiếm.

b. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc mua ngay

Sau khi lựa chọn sản phẩm và số lượng cần mua, Người dùng có thể:

 • Nhấp vào [Thêm vào giỏ hàng], sau đó nhấp vào [Tiếp tục mua hàng] để lựa chọn thêm những sản phẩm khác. Sau khi đã lựa chọn xong các sản phẩm, Người dùng đến giỏ hàng để xác nhận thông tin sản phẩm, giá cả, thay đổi sản phẩm, điều chỉnh số lượng (nếu cần); hoặc
 • Nhấp vào [Mua ngay] để được điều hướng đến trang đặt hàng và tiến hành xác nhận sản phẩm, giá tiền, thay đổi sản phẩm, điều chỉnh số lượng (nếu cần).

c. Đăng ký/đăng nhập tài khoản thành viên (không bắt buộc)

Người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản thành viên của GS 25 Việt Nam để có trải nghiệm tốt hơn hoặc cung cấp địa chỉ email để nhận hóa đơn và các thông tin liên quan đến giao dịch. Để đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản thành viên, vui lòng nhấp vào [Đây].

d. Điền thông tin và rà soát nội dung đơn hàng

Người dùng cần cung cấp đầy đủ thông tin nhận hàng, bao gồm địa chỉ email, tên người nhận, địa chỉ cụ thể (thành phố/tỉnh, quận/huyện, phường/xã, tên đường, số nhà), và số điện thoại người nhận.

Người dùng cần kiểm tra kỹ thông tin mặt hàng, số lượng, tổng số tiền phải thanh toán và mã số thuế (nếu có yêu cầu tại hóa đơn hoặc giấy báo có). Lưu ý rằng mã số thuế không thể thay đổi sau khi đơn đặt hàng đã được thiết lập.

Trường hợp Người dùng nhập sai thông tin gửi vào Nền tảng, đơn hàng của Người dùng sẽ được giải quyết như sau:

 • Người dùng chỉ có thể sửa đổi thông tin liên lạc và địa chỉ nhận hàng trong khi đặt hàng, trước Thời điểm giao kết hợp đồng quy định tại Điều 4(e) Mục II dưới đây.
 • Sau Thời điểm giao kết hợp đồng, nếu đơn hàng đã được thanh toán bởi Người dùng:
  • Nếu Người dùng cung cấp sai số điện thoại, đơn hàng sẽ bị hủy và Người dùng sẽ được hoàn lại một khoản tiền tương ứng với giá trị đơn hàng, sau khi trừ đi chi phí vận chuyển (nếu có). Điều khoản hoàn trả này sẽ không được áp dụng đối với các sản phẩm là thực phẩm cần sử dụng liền (bao gồm nhưng không giới hạn trà sữa, cà phê, mì pha chế và các sản phẩm được chế biến bởi GS 25 Việt Nam tùy từng thời điểm), và các mặt hàng dễ hư, hỏng sau khi rời khỏi nơi lưu trữ (bao gồm nhưng không giới hạn thực phẩm trữ lạnh, thực phẩm cấp đông, thực phẩm chế biến sẵn) (“Thực phẩm dễ hỏng”); hoặc
  • Nếu Người dùng cung cấp sai địa chỉ nhận hàng, GS 25 Việt Nam sẽ liên hệ theo số điện thoại được cung cấp để giao đúng địa chỉ (*).
 • Sau Thời điểm giao kết hợp đồng, nếu đơn hàng chưa được thanh toán bởi Người dùng:
  • Nếu Người dùng cung cấp sai số điện thoại, đơn hàng sẽ bị hủy; hoặc
  • Nếu Người dùng cung cấp sai địa chỉ nhận hàng, GS 25 Việt Nam sẽ liên hệ theo số điện thoại được cung cấp để giao đúng địa chỉ (*).

(*) Người dùng sẽ phải chịu một khoản phí giao hàng đối với việc giao tới địa chỉ khác, theo chính sách của đơn vị hợp tác giao hàng của GS 25 Việt Nam hoặc của GS 25 Việt Nam tùy từng thời điểm.

e. Giao kết hợp đồng và thanh toán

Bằng việc xác nhận đơn hàng và nhấp vào [Đặt hàng], Người dùng đồng ý rằng một đề nghị giao kết hợp đồng đã được gửi tới GS 25 Việt Nam. Đề nghị giao kết hợp đồng này sẽ được chấp nhận bởi GS 25 Việt Nam và theo đó một hợp đồng mua bán hàng hóa giữa GS 25 Việt Nam và Người dùng đã được giao kết ("Thời điểm giao kết hợp đồng”) khi:

 • Người dùng hoàn tất việc thanh toán sau khi được đưa đến trang thanh toán bởi GS 25 Việt Nam, nếu Người dùng lựa chọn hình thức thanh toán online bằng chuyển khoản, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng ngân hàng hoặc phương thức thanh toán điện tử khác; hoặc
 • Người dùng nhấp vào lệnh [Kết thúc đặt hàng] và hệ thống hiện ra lệnh [Xác nhận đặt hàng], nếu Người dùng lựa chọn hình thức thanh toán sau (COD - giao hàng và thu tiền tận nơi).

Sau khi Người dùng hoàn tất thanh toán hoặc kết thúc đặt hàng theo quy định nêu trên, một thông báo xác nhận đơn đặt hàng sẽ được gửi tới địa chỉ email hoặc số điện thoại mà Người dùng đã cung cấp.

f. Trường hợp từ chối đơn hàng và hủy đơn hàng bởi GS 25 Việt Nam

 • Yêu cầu đặt hàng của Người dùng sẽ được GS 25 Việt Nam trả lời ngay lập tức sau khi Người dùng đặt hàng trên hệ thống. Nếu Người dùng không nhận được phản hồi chấp nhận đơn hàng của GS 25 Việt Nam trong vòng một (01) giờ sau khi nhấp vào [Đặt hàng], Người dùng vui lòng liên hệ GS 25 Việt Nam để được hỗ trợ.
 • Chúng tôi chỉ chấp nhận các đơn đặt hàng có đầy đủ thông tin chính xác về địa chỉ nhận hàng và số điện thoại người nhận. Sau khi Người dùng đặt đơn, chúng tôi sẽ liên lạc lại để xác nhận thông tin và thỏa thuận thêm nếu cảm thấy cần thiết.
 • Bên cạnh đó, GS 25 Việt Nam có quyền từ chối đơn hàng và hủy đơn hàng nếu Chúng tôi nhận thấy Người dùng có các dấu hiệu sai phạm như dưới đây hoặc vì lý do bất khả kháng theo quy định của pháp luật:
  • Lợi dụng lỗ hổng, lỗi hệ thống, sai sót, hoặc nhầm lẫn gây ra sự chệch lệch thông tin về sản phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn về giá cả, điều kiện giao hàng, tình trạng tồn kho, đặc tính, loại sản phẩm, và các điều kiện ưu đãi đi kèm) trong quá trình thực hiện giao dịch với GS 25 Việt Nam, với mục đích đạt được lợi ích cao hơn so với trường hợp thông thường.
  • Lừa đảo hoặc lạm dụng các mã giảm giá và chương trình khuyến mại, ví dụ như việc tạo nhiều tài khoản để hưởng chương trình khuyến mại nhiều lần, tận dụng phí vận chuyển, mã giảm giá hoặc lạm dụng chương trình khuyến mại khác của GS 25 Việt Nam.

   Trong trường hợp này, Người dùng được nhận lại số tiền đã thanh toán theo chính sách đổi, trả/hoàn tiền quy định tại Điều 6(c) dưới đây trong trường hợp đơn hàng đã được thanh toán bị hủy một phần hoặc toàn bộ.

 • Ngoài ra, sau khi thông tin của Người dùng được xác minh là đầy đủ và chính xác, GS 25 Việt Nam có quyền hủy đơn hàng nếu vì lý do chủ quan từ phía Người dùng mà nhân viên giao hàng không thể liên lạc được với Người dùng sau ít nhất ba (03) lần kể từ thời điểm nhân viên giao hàng bắt đầu liên hệ để giao hàng.

  Trong trường hợp này, Người dùng được nhận lại số tiền đã thanh toán (trừ đi phí vận chuyển hai chiều, nếu có áp dụng phí vận chuyển) theo chính sách đổi, trả/hoàn tiền quy định tại Điều 6(c) dưới đây trong trường hợp đơn hàng đã được thanh toán. Trong trường hợp đơn hàng chưa được thanh toán, mà nhân viên giao hàng của GS 25 Việt Nam không thể liên hệ với Người dùng để giao hàng trong thời gian như trên, Người dùng sẽ phải chịu toàn bộ giá trị đơn hàng và phí vận chuyển hai chiều cho GS 25 Việt Nam.

g. Nhận hóa đơn mua hàng

Khi Người dùng có yêu cầu xuất hóa đơn giá trị gia tăng bằng việc nhấp vào [Xuất hóa đơn cho đơn hàng] trước khi tiến hành thanh toán, GS 25 Việt Nam sẽ gửi hóa đơn giá trị gia tăng qua email mà Người dùng cung cấp sau khi giao dịch hoàn tất.

Người dùng có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi yêu cầu xuất hóa đơn giá trị gia tăng. GS 25 Việt Nam sẽ không hỗ trợ thực hiện bất kỳ yêu cầu thay đổi/sửa đổi nào từ Người dùng sau khi hóa đơn đã được xuất.

5. CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

Hàng hóa sẽ được vận chuyển đến Người dùng bởi đơn vị hợp tác của GS 25 Việt Nam hoặc các đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ đặt hàng trực tuyến. GS 25 Việt Nam được toàn quyết quyết định đơn vị hợp tác cụ thể của GS 25 Việt Nam vào từng thời điểm.

Trong trường hợp GS 25 Việt Nam giao dư sản phẩm, Người dùng có quyền nhận hoặc từ chối nhận số sản phẩm giao dư đó. Nếu Người dùng đồng ý nhận số sản phẩm giao dư thì Người dùng phải thanh toán cho GS 25 Việt Nam theo giá của sản phẩm được niêm yết tại Nền tảng.

a. Hàng giao bởi đơn vị hợp tác của GS 25 Việt Nam

 • Trong mọi trường hợp sản phẩm sẽ được giao chậm nhất trong vòng 24 giờ làm việc kể từ Thời điểm giao kết hợp đồng.
 • Việc giao hàng này chỉ được áp dụng trong phạm vi Giới hạn địa lý nêu tại Điều 3(a) Mục II trên.
 • Trường hợp đơn hàng không được giao trong vòng 24 giờ làm việc kể từ Thời điểm giao kết hợp đồng, Chúng tôi sẽ thông báo kịp thời cho Người dùng và hỗ trợ để Người dùng có thể hủy đơn hàng nếu muốn. Đối với đơn hàng đã được thanh toán, Chúng tôi sẽ hoàn lại giá trị đơn hàng theo Chính sách đổi, trả hàng và hoàn tiền tại Điều 6(c) Mục II dưới đây.

b. Hàng giao bởi các đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ đặt hàng trực tuyến

 • Các đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ đặt hàng trực tuyến hiện đang có liên kết với GS 25 Việt Nam bao gồm nhưng không giới hạn: Gojek, Now Delivery, Grab Order, Loship. GS 25 Việt Nam bảo lưu toàn quyền quyết định đối với danh sách các đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ đặt hàng trực tuyến này.
 • Trong trường hợp Người dùng có nhu cầu đặt hàng từ các đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ đặt hàng trực tuyến, vui lòng liên hệ với đơn vị do Người dùng lựa chọn. Xin vui lòng lưu ý rằng, chỉ dẫn này không phát sinh bất kỳ nghĩa vụ nào của Chúng tôi đối với dịch vụ do đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ đặt hàng trực tuyến cung cấp.

c. Miễn trừ trách nhiệm

 • Trong một số trường hợp đặc biệt như giá trị đơn hàng vượt quá mức 000.000 VNĐ/một đơn hàng, yêu cầu giao hàng vào buổi tối, địa chỉ giao hàng ở các khu vực ngõ ngách hoặc có tiềm ẩn nguy hiểm, GS 25 Việt Nam sẽ liên lạc với Người dùng để thảo luận và thống nhất về thời gian giao hàng.
 • GS 25 Việt Nam khuyến nghị Người dùng kiểm tra kỹ lưỡng hàng hóa trước khi nhận để đảm bảo tình trạng và chất lượng vì rủi ro có thể phát sinh trong quá trình giao hàng như hàng bị va đập, bị ẩm hoặc ướt, xảy ra tai nạn sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa.
6. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH/BẢO TRÌ VÀ ĐỔI, TRẢ HÀNG HÓA

a. Chính sách bảo hành/bảo trì

Các sản phẩm do Chúng tôi cung cấp là thực phẩm, mặt hàng hàng tiêu dùng thuộc trường hợp vật tiêu hao vì vậy không áp dụng chính sách bảo hành và bảo trì sản phẩm.

b. Chính sách kiểm hàng

Người dùng có thể tự chọn và kiểm tra sản phẩm trực tiếp khi mua tại Cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên, đối với đơn đặt hàng trực tuyến, Người dùng có trách nhiệm kiểm tra hàng hóa (bao gồm số lượng, loại sản phẩm, và chất lượng) ngay sau khi nhận được hàng từ GS 25 Việt Nam hoặc các đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ đặt hàng trực tuyến. Trong trường hợp sản phẩm được giao không đúng chủng loại hoặc không đạt chất lượng và số lượng mong muốn, Người dùng có quyền từ chối nhận hàng và liên hệ với Chúng tôi để được hỗ trợ.

c. Chính sách đổi, trả hàng và hoàn tiền

 • Trường hợp áp dụng đổi, trả: sản phẩm bị hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất hoặc hết hạn sử dụng hoặc có dấu hiệu đã qua sử dụng tại thời điểm nhận hàng. Trường hợp lỗi do Người dùng khiến cho sản phẩm bị hư hỏng hoặc không sử dụng được, Chúng tôi sẽ không hỗ trợ đổi, trả, hoàn tiền.

  Việc đổi, trả được áp dụng trong vòng ba (03) ngày kể từ ngày Người dùng nhận được sản phẩm dựa trên xác nhận giao hàng thành công. Riêng đối với Thực phẩm dễ hỏng, thời gian áp dụng cho việc đổi, trả hàng và hoàn tiền là bốn (04) tiếng đồng hồ kể từ thời điểm nhân viên giao hàng bắt đầu liên hệ để giao hàng.

 • Điều kiện áp dụng đổi, trả: sản phẩm còn nguyên bao bì và có hóa đơn mua hàng.
 • Thời gian và phương thức đổi, trả/hoàn tiền:
  • Thời gian hoàn tiền hoặc đổi sản phẩm: trong 48 giờ làm việc kể từ thời điểm có yêu cầu đổi, trả sản phẩm của Người dùng.

   Việc đổi sản phẩm sẽ được ưu tiên áp dụng, trường hợp không có sản phẩm để đổi thì sẽ hoàn trả lại tiền cho Người dùng với giá trị tương ứng với giá trị sản phẩm Người dùng đã thực tế thanh toán.

  • Phương thức hoàn tiền:
   • Tiền mặt đối với Người dùng thanh toán bằng tiền mặt.
   • Đối với Người dùng thanh toán bằng hình thức khác, GS 25 Việt Nam sẽ hoàn tiền theo đúng hình thức đã dùng để thực hiện giao dịch. Thời điểm tiền về lại tài khoản của Người dùng sẽ phụ thuộc vào quy định của Ngân hàng phát hành thẻ thanh toán mà Người dùng đã sử dụng để thanh toán cho giao dịch tại Nền tảng của Chúng tôi.
   • Việc đổi, trả không tính phí nếu thuộc trường hợp áp dụng đổi/trả nêu trên.
  • Lưu ý khi đổi, trả/hoàn tiền:
   • Trong trường hợp Người dùng áp dụng mã khuyến mại hoặc giảm giá khi mua hàng thì giá trị hoàn lại cho người dùng là giá trị thực tế người dùng đã trả cho sản phẩm, sau khi được áp dụng các mức giảm giá. Mã khuyến mại hoặc giảm giá đã được áp dụng sẽ không được hoàn lại.
   • Ngoài ra, GS 25 Việt Nam sẽ không hoàn lại phí vận chuyển được áp dụng cho mỗi đơn hàng, nếu có.
  • Người dùng hiểu rõ và đồng ý rằng trong trường hợp yêu cầu đổi, trả hàng hoặc khi giao dịch bị vô hiệu do các sự cố, GS 25 Việt Nam sẽ hỗ trợ Người dùng trong việc xử lý các thông tin liên quan đến hóa đơn và phiếu kiểm tra khi nhận được yêu cầu đổi, trả.

7. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

a. Người dùng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán sau

 • Cách 1: Thanh toán trực tiếp tại Cửa hàng tiện lợi
  • Bước 1: Người dùng tìm hiểu thông tin về sản phẩm thông qua Nền tảng hoặc tại các Cửa hàng tiện lợi.
  • Bước 2: Người dùng đến địa chỉ bán hàng theo danh sách Cửa hàng tiện lợi được cung cấp tại Nền tảng để lựa chọn sản phẩm.
  • Bước 3: Người dùng mang hàng hóa đến quầy thu ngân để thanh toán và nhận hàng.
 • Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi)
  • Bước 1: Người dùng tìm hiểu thông tin về sản phẩm thông qua Nền tảng và lựa chọn Cửa hàng tiện lợi gần nhất.
  • Bước 2: Người dùng lựa chọn hàng hóa, cung cấp các thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại và lựa chọn hình thức thanh toán trên Nền tảng.
  • Bước 3: Người dùng đặt hàng và xác nhận trên Nền tảng.
  • Bước 4: GS 25 Việt Nam sẽ xác nhận đơn hàng qua tin nhắn điện thoại và email của Người dùng đã để lại (nếu có).
  • Bước 5: Đơn vị vận chuyển giao hàng cho Người dùng và nhận thanh toán.
 • Cách 3: Thanh toán online bằng chuyển khoản, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng ngân hàng hoặc phương thức thanh toán điện tử khác
  • Bước 1: Người dùng tìm hiểu thông tin về sản phẩm thông qua Nền tảng và lựa chọn Cửa hàng tiện lợi gần nhất.
  • Bước 2: Người dùng lựa chọn hàng hóa, cung cấp các thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại và lựa chọn hình thức thanh toán trên Nền tảng.
  • Bước 3: Người dùng đặt hàng và xác nhận trên Nền tảng.
  • Bước 4: Người dùng lựa chọn hình thức thanh toán bằng cách chuyển khoản hoặc sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc các phương thức thanh toán điện tử khác có trên Nền tảng tại thời điểm thanh toán. Trong trường hợp này, Người dùng sẽ được điều hướng đến một website khác do các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (“Đối tác cổng thanh toán”). Đối tác cổng thanh toán sẽ thu thập và xử lý thông tin tài chính của Người dùng trên cơ sở các điều khoản và chính sách riêng của website đó.
  • Bước 5: GS 25 Việt Nam sẽ xác nhận đơn hàng qua tin nhắn điện thoại và email của Người dùng đã để lại (nếu có).
  • Bước 6: Đơn vị vận chuyển giao hàng cho Người dùng.

b. Áp dụng mã khuyến mại hoặc giảm giá

Người dùng có thể sử dụng mã khuyến mại hoặc giảm giá được cung cấp tại Nền tảng khi thanh toán. Mã khuyến mại hoặc giảm giá có thể được cung cấp bởi GS 25 Việt Nam theo chính sách khuyến mại tại từng thời điểm. Bằng cách sử dụng mã khuyến mại hoặc giảm giá, Người dùng hiểu và đồng ý việc áp dụng điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mại hoặc giảm giá đó.

Mã khuyến mại hoặc giảm giá chỉ có hiệu lực khi được sử dụng trong quá trình thanh toán. Mức chiết khấu và ngưỡng chiết khấu đã bao gồm thuế, nhưng không bao gồm phí vận chuyển và phí khác (nếu có). Việc áp dụng chương trình khuyến mại hoặc giảm giá không được thực hiện đồng thời với bất kỳ ưu đãi nào khác.

8. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN THANH TOÁN

a. Mục đích áp dụng

Hệ thống thanh toán thẻ trên Nền tảng được cung cấp bởi Đối tác cổng thanh toán, theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ của Nền tảng đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối tác cổng thanh toán.

Ngoài ra, Nền tảng còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng đảm bảo an toàn các thông tin thanh toán của Người dùng.

b. Quy định cụ thể

 • Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối tác cổng thanh toán gồm:
  • Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer) do GlobalSign cấp.
  • Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.
  • Tiêu chuẩn mã hóa MD5 (Message-Digest algorithm 5) 128 bit.
  • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
 • Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của áp dụng với Người dùng:

  Nền tảng cung cấp tiện ích lưu giữ thông tin thẻ để sử dụng cho các lần thanh toán sau trên Nền tảng với nguyên tắc Nền tảng chỉ lưu khóa thông tin thẻ thanh toán đã được các Đối tác cổng thanh toán mã hóa. Vì vậy:

  • Nếu Người dùng lựa chọn sử dụng tiện ích: trong trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán, Người dùng liên hệ với Đối tác cổng thanh toán để được giải quyết.
  • Nếu Người dùng không lựa chọn sử dụng tiện ích: thông tin thẻ thanh toán của Người dùng không lưu trên hệ thống của Nền tảng mà được lưu giữ và bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS trên các Đối tác cổng thanh toán.
 • Người dùng truy cập vào website thông qua giao thức HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Security).
 • Người dùng có tuỳ chọn sử dụng OTP (One Time Password) để truy cập và giao dịch.
 • Hệ thống nội bộ giữa các modules của VNPT SHOP sử dụng các phương thức trao đổi mã hoá keys: Các hệ thống ứng dụng trao đổi dữ liệu nội bộ được mã hoá bằng bộ khóa private & public key đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu.
 • Các lưu ý khi thanh toán qua mạng:
  • Chỉ sử dụng website có chứng chỉ thanh toán an toàn.
  • Tuyệt đối không cho người khác mượn thẻ tín dụng hoặc tài khoản của mình để thực hiện thanh toán tại Nền tảng; trong trường hợp phát sinh giao dịch ngoài ý muốn, Người dùng vui lòng thông báo đến hotline 1900 63 60 78 để có thể được hỗ trợ kịp thời.
  • Kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình thường xuyên để đảm bảo tất cả giao dịch qua thẻ đều nằm trong tầm kiểm soát.

9. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN TRONG MỖI GIAO DỊCH

a. Quyền và nghĩa vụ của GS 25 Việt Nam

 • Quyền của GS 25 Việt Nam
  • Được cung cấp thông tin chính xác từ Người dùng;
  • Nhận thanh toán từ Người dùng;
  • Từ chối thực hiện giao dịch trong trường hợp có sự cố kỹ thuật, sự kiện bất khả kháng, hoặc có nghi ngờ gian lận dẫn đến không thể thực hiện giao dịch theo đơn đặt hàng.
 • Nghĩa vụ của GS 25 Việt Nam
  • Tạo điều kiện cho Người dùng mua sắm, giao dịch tại Nền tảng một cách thoải mái, tiện lợi, an toàn;
  • Đảm bảo sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật;
  • Chịu trách nhiệm về thông tin hàng hóa tại Nền tảng, đảm bảo thực hiện các chính sách đã quy định, công bố tại Nền tảng;
  • Cung cấp mọi chỉ dẫn cần thiết đối với việc bảo quản, sử dụng sản phẩm cho Người dùng;
  • Tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại từ Người dùng và xử lý, giải quyết phản ánh, khiếu nại theo đúng quy trình;
  • Nỗ lực tối đa trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Nền tảng và khắc phục các vấn đề như sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, vấn đề liên quan đến hệ thống đường truyền internet. Tuy nhiên, nếu những sự cố đó xảy ra và vượt ra khỏi khả năng kiểm soát thì GS 25 Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm nếu sự cố đó gây thiệt hại đến Người dùng;
  • Các nghĩa vụ khác theo các mục của Nền tảng và quy định của pháp luật liên quan.
 • Quyền và nghĩa vụ của Người dùng
  • Quyền của Người dùng
   • Được kiểm tra kỹ tình trạng đơn hàng và sản phẩm trước khi xác nhận đơn hàng và nhấp vào [Đặt hàng], bao gồm các thông tin sau:
    • Tên hàng hóa, số lượng và chủng loại;
    • Phương thức và thời hạn giao hàng;
    • Tổng giá trị của hợp đồng và các chi tiết liên quan đến phương thức thanh toán được Người dùng lựa chọn.
   • Được quyền hủy đơn đặt hàng tại Nền tảng trước Thời điểm giao kết hợp đồng. Vui lòng lưu ý rằng, sau Thời điểm giao kết hợp đồng, Người dùng không thể hủy đơn hàng nữa, trừ trường hợp phát sinh chậm trễ giao hàng do lỗi của GS 25 Việt Nam đối với trường hợp hàng giao bởi đơn vị hợp tác như quy định tại Điều 5(a) Mục II ở trên.
  • Nghĩa vụ của Người dùng
   • Đọc kĩ Chính sách này và Chính sách Bảo mật trước khi tiến hành giao dịch;
   • Chịu trách nhiệm trong việc bảo mật thông tin tài khoản mua hàng và trách nhiệm khi thực hiện các giao dịch tại Nền tảng dưới tên đã đăng ký, mật khẩu và email của mình;
   • Đọc, kiểm tra thông tin của sản phẩm trước khi mua hàng;
   • Thanh toán đầy đủ toàn bộ giá trị của đơn hàng;
   • Người dùng có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tham gia giao dịch với Chúng tôi, và sẽ chịu trách nhiệm cho các thiệt hại phát sinh tương ứng nếu thông tin được cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác;
   • Thông báo cho GS 25 Việt Nam nếu nhận thấy có dấu hiệu hoặc hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để cùng GS 25 Việt Nam hợp tác xử lý;
   • Không sử dụng Nền tảng cho mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, gây hại hệ thống, hoặc cho mục đích đầu cơ thị trường;
   • Không thực hiện bất kỳ hành động nào gây mất uy tín của GS 25 Việt Nam dưới bất kỳ hình thức trực tiếp, gián tiếp hoặc thông qua bên thứ ba nào;
   • Các nghĩa vụ khác theo các mục của Nền tảng đối với từng chủ đề tương ứng và quy định của pháp luật liên quan.