** GS25 VN Internal Form **

THÔNG BÁO BẢO TRÌ

Báo các sự cố liên quan đến điện, nước, bàn ghế, bảng hiệu, máy móc tủ lạnh, máy nước nóng, đèn côn trùng, hệ thống PCCC, xây dựng cơ bản thấm dột, thiết bị bếp chế biến, trưng bày thực phẩm,...

***Form chỉ sử dụng cho nội bộ các cửa hàng GS25***

1. BẢO TRÌ CHO CỬA HÀNG: *
(Lưu ý: Ghi rõ MÃ CỬA HÀNG & TÊN CỬA HÀNG => Ví dụ: VN0001 Empress Tower ; VN0003 Trương Định
2. EMAIL CỬA HÀNG: *
(Mã cửa hàng VN00xx + "gs25.com.vn" - "VN00xx@gs25.com.vn")
3. MỨC ĐỘ SỰ CỐ: *
4. LOẠI SỰ CỐ: *
(Ví dụ: Nghẹt bồn rửa => chọn loại sự cố XÂY DỰNG-CẤP THOÁT NƯỚC) Chọn đúng loại sự cố tương ứng bên dưới:
5. XÂY DỰNG -CẤP THOÁT NƯỚC: *
5. NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU: *
5. CAMERA, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY: *
5. XÂY DỰNG CƠ BẢN, ĐIỆN: *
5. THIẾT BỊ MÁY MÓC: *
6. CHI TIẾT KHU VỰC CÓ SỰ CỐ CẦN BẢO TRÌ: *
(Càng chi tiết sẽ giúp bảo trì team nhận biết và hỗ trợ nhanh chóng.
Ví dụ: - Gạch sàn bị bể, khu vực lối ra vào cửa chính.
- Bồn rửa quầy chế biến bị rỉ nước.
- Camera không hiển thị, màn hình xem vẫn có tín hiệu.)

Hình chụp sự cố cần bảo trì

Chọn hoặc kéo file vào đây