News

Tin tức

content page

GS25 VIỆT NAM CHÍNH THỨC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH NHƯỢNG QUYỀN

Ngày 31/10/2019, trong khuôn khổ triển lãm Triển lãm quốc tế công nghệ cửa hàng và nhượng quyền thương hiệu, Công ty TNHH GS25 Việt Nam – GS25 VN đã triển khai chương trình nhượng quyền tại Việt Nam, tại khu vực chiến lược đầu tiên là TP.HCM, bắt đầu từ ngày 01/11/2019. Đối tượng GS25 VN nhắm đến là các doanh nghiệp, cá nhân quan tâm đến việc kinh doanh cửa hàng tiện lợi và đáp ứng các tiêu chí đầu vào của GS25 VN về vốn, cơ sở hạ tầng…

Xem thêm >