News

Tin tức

content page

ÔNG HUH CHANG SOO - CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN GS GROUP CAM KẾT ĐẨY MẠNH ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

Lãnh đạo Chính phủ muốn các tập đoàn Hàn Quốc mở rộng đầu tư tại Việt Nam và hứa tạo điều kiện để các doanh nghiệp này kinh doanh. Bên cạnh đó Phó thủ tướng cũng muốn các tập đoàn Hàn Quốc coi Việt Nam là 'cứ điểm chính' về đầu tư để thúc đẩy tiến trình phát triển kinh tế lâu dài.

Xem thêm >