Nhượng quyền là gì và tại sao nên nhượng quyền?

Nhượng quyền là gì và tại sao nên nhượng quyền?

Nhượng quyền là một hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền sẽ trao quyền và hỗ trợ bên nhận nhượng quyền để bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo nhãn hiệu, hệ thống hay là phương thức được xác định bởi bên nhượng quyền trong một khoảng thời gian và địa điểm nhất định.

Lợi ích của việc nhượng quyền

Chi phí thấp

Giá thấp

Lợi ích cho bên nhận người quyền

Lợi ích cho bên nhượng quyền

Lợi ích cho cơ hội thị trường

Lợi ích cho bên nhượng quyền

Có thể mở rộng kinh doanh với mức vốn thấp, bởi vì việc đầu tư trực tiếp vào phát triển kinh doanh là bên nhận nhượng quyền làm

Có thể mở rộng với ít người hơn, bởi vì việc thực hiện hỗ trợ các hoạt động nhượng quyền là ít nhân công hơn với việc hỗ trợ thành lập các doanh nghiệp

Có thể mở rộng với những doanh nhân tại các địa phương, những người mà có nhiều động lực hơn các quản lý công ty và có phần trong sự thành công của công ty

Tiềm năng phát triển nhanh hơn so với việc thông qua các công ty – chủ đất. vì thế việc xây dựng người tiêu dùng cho thương hiệu nhanh hơn.

Lợi ích của bên nhận nhượng quyền:

Có thể hoạt động kinh doanh dưới tên của một thương hiệu đã xây dựng từ trước

Có thể truy cập vào các tài sản trí tuệ (ví dụ như chương trình đào tạo, hệ thống vận hành,…)

Tận dụng được giá bán hàng thông qua sức mua đã có từ trước của thương hiệu nhượng quyền

Sự hỗ trợ từ bên nhượng quyền – đã có kinh nghiệm trong kinh doanh trước đây

Thừa hưởng những điều kiện tốt nhất đang có trong hệ thống

Có thể kết nối và chia sẻ thông tin với những người nhận nhượng quyền khác

Khởi nghiệp một cách nhanh chóng

Mọi thông tin liên hệ nhượng quyền quý khách vui lòng liên hệ qua email để được giải đáp: franchise@gs25.com.vn