Security Policy

Security Policy

Chính sách riêng tư này (cùng với các điều khoản sử sụng và những tại liệu khác của Chúng tôi có đề cấp đến) đưa ra các cơ sở để Chúng tôi tiến hành xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà Chúng tôi thu thập được từ bạn hoặc bạn tự cung cấp cho Chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ những điều khoản sau để hiểu rõ việc thực hiện của Chúng tôi đối với các dữ liệu cá nhân của bạn.

 

 1. Mục đích và phạm vi sử dụng
 1. Mục đích

Phù hợp với mục tiêu bán hàng của GS 25 và phù hợp với nhu cầu mua sắm cũng như sử dụng các lợi ích từ các chương trình GS 25 mang lại, GS 25 và Khách hàng hiểu rằng, mục đích GS 25 thu thập thông tin của Khách hàng chủ yếu là để hỗ trợ cho việc mua sắm của Khách hàng, hỗ trợ mối liên hệ giữa GS 25 và Khách hàng, cụ thể như sau:

 • Thông báo nhanh chóng và kịp thời đến Khách hàng thông tin của các chương trình khuyến mại, quảng cáo và/hoặc cho các mục đích xúc tiến thương mại khác;
 • Cung cấp một số tiện ích, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng;
 • Duy trì liên lạc với khách hàng, hỗ trợ cho khách hàng trong việc mua sắm và giải đáp thắc mắc của khách hàng liên quan đến hàng hóa của GS 25;
 • Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc mua hàng hóa của GS 25;
 • Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.
 1. Phạm vi sử dụng

Phù hợp với mục đích thu thập thông tin, GS 25 chỉ sử dụng thông tin của khách hàng trong các trường hợp sau đây:

 • Hoàn thiện hàng hóa và dịch vụ chăm sóc khách hàng của GS 25 đáp ứng được nhu cầu của khách hàng;
 • Hỗ trợ thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại của GS 25 đến khách hàng;
 • Xử lý các vấn đề liên quan đến giao dịch giữa GS 25 với khách hàng;
 • Liên lạc với khách hàng và/hoặc có thông tin cho việc gửi các thư ngỏ, thư cảm ơn đến khách hàng;
 • Gửi thông tin các chương trình khuyến mại, quảng cáo của GS 25 đến khách hàng thông qua sự đồng ý trước đó của khách hàng;
 • Cho các trường hợp khác mà GS 25 được cho phép sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.
  1. Lưu trữ thông tin
 1. Nơi lưu trữ

Tất cả thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trên các máy chủ bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp một mật khẩu để bạn có thể truy cập vào các phần nhật định trong các trang của chúng tôi, bạn có trách nhiệm giữ bí mật đối với mật khẩu này. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai.

Đôi khi vì một lý do nào đó, việc truyền tải thông tin qua Internet không hoàn toàn là an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được truyền đến trang của chúng tôi; bất cứ sự truyền tải nào cũng có thể có rủi ro của riêng bạn. Khi chúng tôi nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng thủ tục và các tính năng bảo mật nghiêm ngặt để ngăn chặn truy cập trái phép.

 1. Thời gian lưu trữ

Dữ liệu thông tin của bạn sẽ được lưu trữ từ thời điểm đăng ký lần đầu hoặc điều chỉnh đến khi Khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin Khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối.

 1. Cam kết của chúng tôi

Chúng tôi cam kết không sử dụng, chia sẻ hoặc công bố thông tin của Khách hàng cho Bên thứ Ba hoặc sử dụng ngoài mục đích nêu chi tiết điều 2 Mục này khi chưa có sự đồng ý của Khách hàng, ngoại trừ các trường hợp sau đây:

 • Chúng tôi đánh giá rằng cần phải công bố thông tin của Khách hàng cung cấp hoặc đăng ký đang bị đánh cắp, có dấu hiệu lừa đảo, vi phạm pháp luật … cần phải xác minh trước khi tiến hành giao dịch; hoặc
 • Theo yêu cầu Cơ quan Nhà nước thẩm quyền hoặc pháp luật hiện hành về việc cung cấp thông tin của Khách hàng để hỗ trợ điều tra hoặc thống kê.
  1. Quyền lợi của bạn

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn (trước khi thu thập dữ liệu của bạn) nếu chúng tôi dự định sử dụng dữ liệu của bạn cho các mục đích đó hoặc nếu chúng tôi dự định tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào cho những mục đích đó. Bạn có thể thực hiện quyền của bạn để ngăn chặn việc xử lý như vậy bằng cách kiểm tra một số hộp trên các mẫu chúng tôi sử dụng để thu thập dữ liệu của bạn. Bạn cũng có thể thực hiện đúng lúc bằng cách liên hệ với chúng tôi tại hello@gs25.com.vn

Bạn có quyền trao đổi với chúng tôi nếu:

+ Không muốn nhận bất kỳ thông tin nào về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi; hoặc

+ Muốn có một bản sao thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn; hoặc

+ Muốn chúng tôi chỉnh sửa, thay đổi, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn; hoặc

+ Cần báo cáo bất kỳ việc lạm dụng thông tin cá nhân của bạn.

+ Để tạo thuận lợi cho các dịch vụ và hỗ trợ bạn nhanh nhất có thể, vui lòng cung cấp cho chúng tôi họ tên đầy đủ và thông tin chi tiết của bạn.

Trang web của chúng tôi có thể, đôi khi có chứa các liên kết đến và từ các trang web của các mạng đối tác, nhà quảng cáo và các chi nhánh của chúng tôi. Nếu bạn theo liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số những trang web này, xin lưu ý rằng các trang web này có chính sách bảo mật riêng và chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với các chính sách này. Vui lòng kiểm tra các chính sách này trước khi bạn gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào đến các trang web này.